Trang chủ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Tằng A Sáng - Thôn 4, xã Quảng Thắng, huyện Hải Hà)
28/05/2019 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Đặng Văn Toàn + bà Bùi Thị Nga - Thôn 3, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
26/03/2019 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Phùn Chi Chắn + bà Sằn Si Múi - Bản Lồ Má Coọc, xã Quảnh Sơn, huyện Hải Hà)
14/02/2019 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Nguyễn Thị Tô - Thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà)
28/12/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đinh Khắc Tài - Thôn 6, xã Quảng Chính)
16/11/2018 08: 53:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trưởng A Nhì - Bản Tài Phố, xã Quảng Đức)
26/10/2018 16: 30:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cao Thị Hoa - Thôn 2, xã Quảng Long)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đinh Như Vừng - Thôn 1, xã Quảng Chính)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hoàng Văn Bảo - Thôn 2, xã Quảng Thắng)
26/10/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hoàng Văn Thịnh - Thôn 2, xã Quảng Long)
26/10/2018 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 226
Đã truy cập: 2561103