Trang chủ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Đoàn Thị Hải - Thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Ngô Văn Làu + bà Phạm Thị Hải)
29/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Nguyễn Ích Tuấn + bà Đặng Thị Xoan - Thôn 1, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Lê Thị Ngần - Thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Đặng Văn Thoại + bà Phạm Thị Gái - Thôn Vạn Cả, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 20:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Nguyễn Văn Vân + bà Hoàng Thị Sinh - Thôn Cái Đước, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 20:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Bùi Thị Tần - Thôn Hải An, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà
29/07/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Bùi Văn Trung - Thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Phạm Văn Cung + bà Trần Thị Huyền)
29/07/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Phạm Thành Chung + Bà Lý Thị Hằng - Thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
29/07/2019 16: 10:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 150
Đã truy cập: 2561027