Trang chủ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Nguyễn Trọng Thân - Thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
29/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Dương Hữu Huệ - Thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà)
26/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Phạm Văn Quyết - Thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
24/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lê Văn Tứ - Thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà)
19/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hoàng Phú Đỉnh - Thôn 3, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
10/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lê Thị Phương Thảo - phố Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
05/01/2018 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Dường Cắm Sềnh - Bản Pạc Sủi, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà)
28/12/2017 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chíu Sau Nàm - Thôn Tân Đức, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà)
12/06/2017 15: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hoàng Sỹ Long - Bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà)
12/06/2017 15: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lương Thị Thìn - Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)
12/06/2017 15: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 835
Đã truy cập: 2185979