Trang chủ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Tống Thị Kíu - Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Hoàng Phú Huynh + bà Nguyễn Thị Lày - Thôn 2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Mà Văn Vì + bà Phạm Thị Bản - Thôn 7, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Ngô Đình Hữu + Hoàng Thị Đông - Thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Phạm Văn Bằng + bà Hoàng Thị Thùy - Thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 15:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Đoàn Văn Hường + bà Nguyễn Thị Giòn - Thôn 3, xã Quảng Long, huyện Hải Hà)
01/08/2019 16: 00:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Từ Thị Thảo - Phố Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà)
31/07/2019 16: 45:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bà Từ Thị Hương - Thôn Trung, xã Phú Hải, huyện Hải Hà)
31/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Phạm Văn Nhụ + bà Hoàng Thị Đôi - Thôn 4, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà)
31/07/2019 16: 25:00
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (ông Lê Văn Bầu - Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà)
31/07/2019 16: 20:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 3253.