Trang chủ Tin Xây dựng nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 3)
28/12/2021 16: 15:00
MTTQ huyện Hải Hà trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở mới
27/12/2021 16: 45:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 2)
21/12/2021 16: 20:00
Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện về báo cáo đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 cho xã Quảng Long và xã Quảng Thành (lần 1)
14/12/2021 16: 25:00
Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận 2 huyện Đầm Hà và Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới
28/10/2021 14: 40:00
Phụ nữ Hải Hà và phong trào xây dựng đường hoa nông thôn mới
28/10/2021 13: 45:00
Đoàn công tác của Hội đồng thẩm định Trung ương về thẩm định hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
09/10/2021 15: 40:00
Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi xã Quảng Minh
05/10/2021 16: 20:00
Hải Hà 20 đổi mới và phát triển - 10 năm xây dựng nông thôn mới
04/10/2021 14: 55:00
Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh làm việc với huyện Hải Hà để kiểm tra, khảo sát đề nghị xét công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới
01/10/2021 15: 51:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 556
Đã truy cập: 2283970