Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo
Quyết định 1190/QĐ-UBND ngày 29/05/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hải Hà
29/05/2015 16: 00:00
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Mận trú tại thôn Hải Đông xã Quảng Thành huyện Hải Hà...
Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hải Hà
26/05/2015 16: 00:00
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Thưa trú tại thôn 6 xã Quảng Điền huyện Hải Hà (lần...
Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hải Hà
26/05/2015 16: 00:00
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Thắng trú tại thôn 6 xã Quảng Điền huyện Hải Hà (lần...
Chuyển đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Dương - Thôn 3 xã Tiến Tới đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết
20/05/2015 16: 00:00

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1336
Đã truy cập: 1535928